OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Vacancies 2023 Current Government Vacancies In OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV @www.ovk.com

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Vacancies 2023 Current Government Vacancies In OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV. OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Branch Assistent In Jamestown, Eastern Cape.South Africa Jobs In OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV .Branch Assistent On OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Careers Portal At www.ovk.com Job Opportunity Active In OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV South Africa.Government Job Vacancies In South Africa.Latest Jobs In Jamestown.Branch Assistent Job Application.Branch Assistent Near Me |

Good News For Job Seekers In Eastern Cape For OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Vacancies 2023. This Job Provides Awesome Opportunities For New Aspirants. All Updates Are Available At. Za.defencejobsalert.com Regarding Jobs In Jamestown. Here Are Vacancies On The Official Website For OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV .

Here Some Most Fantastic Vacancies List Of  OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV . Our Page Involves The Most Relevant Government Jobs Of The Eastern Cape.  OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Jobs Are Currently Available In Jamestown For Branch Assistent Vacancies. Our Page Will Provide All Up-to-date Info About OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV . Stay Connected With Our Page For Further Notification About Future OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Jobs.

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Jobs 2023 Apply For Branch Assistent Job Vacancy @ www.ayandambanga.co.za.

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Published a Notification To Hiring Branch Assistent, Candidates Who Are Eligible For The Position. Get all information about OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Branch Assistent Job Vacancy in South Africa. OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Jobs Opening 2023 is open to qualified candidates. After selection, the expected salary for this position is     R 3888 per month.

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Branch Assistent – Overview

Hiring Agency OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Vacancies Open for Profile Branch Assistent jobs
Salary     R 3888 per month
Job Location Jobs In Jamestown
Job Types OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Jobs In Eastern Cape

Detailed Job Description About OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV Careers 2023


Kern doel van die pos:

Uitvoer van toegedeelde  verantwoordelikhede, bemarking en kliëntediens binne ʼn handelstak omgewing.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • 1 – 2 jaar ondervinding in handelsomgewing;
 • 2 jaar ondervinding in klientediens en bemarking ‘n aanbeveling.

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Syfervaardig;
 • Goeie organisasie vermoë;
 • Goeie verkopevaardighede.

Verantwoordelikhede:

 • Lewering van goeie kliëntediens en bemarking;
 • Kontanthantering;
 • Beheer van voorraad;
 • Rakversorging;
 • Uitvoer van administratiewe funksies.


Main purpose of the position:

Execution of assigned responsibilities, marketing and customer service within a trading branch environment.

Minimum Requirements:

 • Grade 12;
 • 1 – 2 years experience in a trade branch a recommendation;
 • 2 years experience in customer service and marketing an advantage.

Skills:

 • Computer literate (MS Office);
 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Good numerical ability;
 • Good organisational skills;
 • Good sales skills.

Responsibilities:

 • Marketing and providing excellent customer service;
 • Handling of cash;
 • Control over stock;
 • Management of the shelves;
 • Handling of administration.
OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV

Apply Now

Leave a Comment