Stellenbosch University Vacancies 2022 | Stellenbosch University Jobs In Stellenbosch, Western Cape

Stellenbosch University Vacancies 2022 | Stellenbosch University Senior Data Analyst Jobs In Stellenbosch, Western Cape.South Africa Jobs In Stellenbosch University.Senior Data Analyst Jobs On Stellenbosch University Careers Portal At www.sun.ac.za.Job Opportunity Active In Stellenbosch University South Africa.Government Job Vacancies In South Africa.Latest Jobs In Stellenbosch.Senior Data Analyst Job Application.Senior Data Analyst Jobs Near Me |

Good News For Job Seekers In Western Cape For Stellenbosch University Vacancies 2022 . This Job Provides Awesome Opportunities For New Aspirants. All Updates Are Available At. Qatar.defencejobsalert.com Regarding Jobs In Stellenbosch. Here Are Vacancies On The Official Website For Stellenbosch University.

Here Some Most Fantastic Vacancies List Of  Stellenbosch University. Our Page Involves The Most Relevant Government Jobs Of The Western Cape.  Stellenbosch University Jobs Are Currently Available In Stellenbosch For Senior Data Analyst Vacancies. Our Page Will Provide All Up-to-date Info About Stellenbosch University. Stay Connected With Our Page For Further Notification About Future Stellenbosch University Jobs.

Stellenbosch University Jobs 2022  – Apply For Senior Data Analyst Job Vacancy @ www.sun.ac.za

Stellenbosch University Published a Notification To Hiring Senior Data Analyst, Candidates Who Are Eligible For The Position. Get all information about Stellenbosch University Senior Data Analyst Job Vacancy in South Africa. Stellenbosch University Jobs Opening 2022 is open to qualified candidates. After selection, the expected salary for this position is  R R 746 099 per year per month .

Stellenbosch University Senior Data Analyst Jobs – Overview

Hiring Agency Stellenbosch University
Stellenbosch University Vacancies Open for Profile Senior Data Analyst Jobs
Salary  R R 746 099 per year per month
Job Location Jobs In Stellenbosch
Job Types Stellenbosch University Jobs In Western Cape
Closing Date  Ongoing

Detailed Job Description About Stellenbosch University Careers 2022


Duties/Pligte

 • Fasiliteer en ondersteun effektiewe data bestuur.
 • Opstel en onderhoud van verskeie bronne se databasisse.
 • Implimenteer sagteware oplossings (databasis bestuur sisteme, visualisering, ens.)
 • Fasiliteer toegang tot ongeprosesseerde en geprosesseerde volgende generasie DNS volgordebepalings metodes.
 • Ondersteun analise van genetiese data wat aan n verskeidenheid van data tipes gekoppel is.
 • Gee opleiding en ondersteuning vir bioinformatika en data visualisering analiese om gebruikers te help om data platforms volgens individuale vereistes te ontwerp.
 • Facilitating and supporting effective data management.
 • Setting up and maintaining databases from multiple sources.
 • Implementing software solutions (database management systems, visualisation, etc.)
 • Facilitating access to raw and processed next generation sequencing (NGS) data datasets for analysis.
 • Supporting analyses of NGS data that is linked to a broad range of data types.
 • Providing training and support on bioinformatics and data visualisation analysis to help users develop the platform in line with their needs.

 

Job Requirements/Pos Vereistes

 • MSc en PhD in ‘n verwante dissipline
 • Drie jaar se toepaslike ervaring
 • ‘n Gevestigde publikasie rekord van sintetisering van data tipes, rekenkundige werk en effektiewe wetenskaplike kommunikasie deur visualisering
 • ‘n Publikasie rekord in aangeskrewe wetenskaplike joernale moet manuskripte insluit wat VGV data en epidemiologiese data verbind
 • Ervaring in internasionale samewerking op navorsings projekte wat groot databasisse insluit
 • Ervaring in skakeling met data- en diensverskaffers
 • Ervaring om in groot, interdissiplinêre spanne te werk
 • Ervaring in die gebruik van data wetenskaplike instrumente soos R en/of Python
 • Ervaring in data visualisering instrumente soos R en/of Python
 • Basiese kundigheid met die git weergawe beheer instrument en n rekord van gepubliseerde analise pyplyne in publieke bewaarplekke
 • Ervaring in opleiding, ontwikkeling en mentorskap in data analise.
 • MSc and PhD in a relevant discipline.
 • Three years’ relevant experience.
 • Demonstrated publication record of synthesising data types, computational work and effective scientific communication through visualisation.
 • A publication record in top scientific journals must include manuscripts that link NGS data and epidemiological data.
 • Experience in collaborating internationally on a research project involving large datasets.
 • Experience in liaising with data and service providers.
 • Experience in working as part of large, interdisciplinary teams.
 • Experience using data science toolsets from R and/or Python.
 • Experience with data visualisation toolsets from R and/or Python.
 • Basic proficiency with the git version control tool and record of publishing analysis pipelines on public repositories.
 • Experience in training, development and mentoring in data analysis.

 

Recommendation/Aanbeveling

 • Kennis van Bash programeering
 • Kennis van die samestelling van ongeprosesseerde genomiese data
 • Kennis van programmeringstale (bv. Python en JAVA)
 • Ervaring in wetenskapskommunikasie deur openbare betrokkenheid (bv. konferensies).
 • Familiarity with Bash scripting
 • Familiarity with assembling of raw genomic data
 • Familiar with programming languages (e.g., Python, JAVA)
 • Experience in science communication through public engagement (e.g., conferences)

Apply Now

Leave a Comment